Odpadové hospodářství

Směsný/tuhý domovní odpad

Svoz tuhého domovního odpadu provádí firma Rumpold s.r.o.
Od 29. 4. 2024 do 27. 9. 2024 bude svoz odpadu provádět v letním režimu jednou za čtvrnáct dnů ve čtvrtek - lichý týden.

 


Tříděný odpad

Třídit odpad znamená sbírat jednotlivé druhy odpadů odděleně od ostatních podle své materiálové podstaty. Správně vytříděný komunální opad je možné následně recyklovat.
V České republice neexistuje jednotný systém sběru odpadu, systém si nastavuje každá obec sama. Povinností obcí je odpady sbírat odděleně a mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Pro zajištění zpětného odběru se Balkova Lhota zapojila do systému EKO-KOM. Za vytříděný odpad obec dostává od společnosti odměnu, která pomáhá snižovat náklady na odpadové hospodářství.

V obci Balkova Lhota můžete  nejčastěji produkované odpady a obaly odložit do barevných kontejnerů nebo při mobilních svozech.

Stanoviště kontejnerů

 

Papír

Plast

Sklo

Kovy Kuchyňský olej

Balkova Lhota – naproti obecnímu úřadu

X

X

X

X X

Balkova Lhota nádraží – naproti budově nádraží

X

X

X

   

Černý Les – zpevněná plocha „točna“

X

X

X

X X

V rámci mobilních svozů se můžete „zbavit“ objemného a nebezpečného odpadu. Probíhají 2x ročně, o termínech a místech přistavení kontejnerů jsou občané předem informováni.

 

Jak třídit?

PAPÍR
Patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíce. Velké kusy papíru nebo krabice je vhodné roztrhat na menší kusy či sešlápnout.
Do modrého kontejneru můžete vhodit: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami nebo obaly od vajec a ruličky od toaletního papíru. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku.
Do modrého kontejneru naopak nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez pevné vazby, ve větším počtu patří do sběrného dvora), uhlový (kopírovací papír), mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze recyklovat. Použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby na směsný odpad!
Značka pro papír

PLASTY
Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíce místa ze všech odpadů. Důležité je proto nejen jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vhozením. V naší obci se s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony.

Do kontejnerů na plasty patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Obalový pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech, vhodnější je jej odnášet do sběrných dvorů. Dále nápojové kartony jako krabice na mléko, džusy a víno. Opět je vhodné je před vhozením sešlápnout.

Obaly se nemusí vymývat, stačí je pořádně vyprázdnit.

Naopak sem nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Značky pro plasty

SKLO
Vhazuje se do zeleného kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat prakticky do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat: barevné i čiré sklo, lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád a zavařenin. Není potřeba vymývat, stačí pořádně vyprázdnit.
Do nádob na sklo nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Značky pro sklo
 
KOVY
Patří do do šedého kontejneru.  Určeny jsou především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu.
Do kontejnerů na kovy můžeme vhazovat: drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. Typicky prázdné plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Do kontejnerů naopak nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí ve sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
Značky pro kovy
 
JEDLÉ OLEJE A TUKY
Ukládejte do černých plastových označených popelnic. Vychladlý olej přeceďte přes sítko do PET lahve a řádně uzavřete. 
 

Teprve odpad, který není možné již více vytřídit, patří do nádob na směsný komunální odpad!

 

Bližší informace k třídění a společnosti EKO-KOM, a.s. naleznete na webových stránkách:

LOGO Jak Třídit                       LOGO