Úřední deska
Volby do Evropského parlamentu

Výsledek hlasování ve volebním okrsku Balkova Lhota.


Návrh závěrečného účtu 2023

DSO Společenství obcí Čertovo břemeno. Bližší informace naleznete v příloze.


OOP stanovení přechodné úpravy provozu

z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v Jistebnici. Bližší informace naleznete v přílohách.


Návrh závěrečného účtu Balkova Lhota 2023

Bližší informace naleznete v přílohách.


Uzavírka mostu v obci Meziříčí

Z důvodu opravy bude most přes Vlásenický potok v obci Meziříčí od 2.4. do 20.9.2024 zcela uzavřen. Bližší informace naleznete v příloze.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Balkova Lhota

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Balkova Lhota na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Balkova Lhota,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Balkova Lhota,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Balkova Lhota,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Balkova Lhota,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 a další účetní výkazy obce Balkova Lhota.


Krajský úřad Jihočeský kraj - veřejná vyhláška
Společenství obcí Čertovo břemeno - závěrečný účet za rok 2022
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Balkova Lhota.
Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Veřejná vyhláška.Opatření obecné povahy.
Jednací řád zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Informace k dani z nemovitých věcí