Úřední deska
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. žáří 2022.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2022.
Účetní výkazy k 31.5.2022.
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2022.
Schválené rozpočtové opatření č.3/2022.
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.9 a 24.9.2022.
Informace k volbám do senátu parlamentu České republiky v roce 2022.
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2021.

Připomínky občanů,lze podat do datové schránky obce Balkova Lhota, e-mail obce Balkova Lhota nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě v Balkově Lhotě.


Účetní výkazy k 31.3.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Balkova Lhota.
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022.
Účetní výkazy k 28.2.2022.
Informace pro veřejnost.
Vyhodnocení dotazníku k výstavbě vodovodu.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2022.
Účetní výkazy k 31.12.2021
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022.
Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
Opatření obecné povahy. Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2021.
Krajský úřad jihočeského kraje - rozhodnutí.
Finanční úřad - oznámení
Schválené rozpočtové opatření č.6/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2021.
Oznámení o možnosti seznámit se se spisem.
Odstranění a ořez dřevin.
Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
Návrh opatření obecné povahy.Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhkáškou.
Schválené rozpočtové opatření č.5/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2021.
Účetní výkazy.
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021.
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Schválené rozpočtové opatření č.3/2021.
Účetní výkazy k 30.6.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2021.
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2020.
Rozhodnutí. Společné povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č. 2/2021.
Záměr pronájmu.
Návrh - opatření obecné povahy.
Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh závěrečného účtu za rok 2020.
Účetní výkazy k 30.4.2021
Rozpočtové opatření č.2/2021
Veřejná vyhláška
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Balkova Lhota.
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2020.
Účetní výkazy k 31.3.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2021.
Výzva
Oznámení pokračování řízení
Oznámení
Schválené rozpočtové opatření č.1/2021
Schválený rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.8/2020.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.7/2020
Schválené rozpočtové opatření č.5/2020
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025
Návrh rozpočtu obce Balkova Lhota na rok 2021
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2021
Učetní výkazy k 31.10.2020
Oznámení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2020
Výzva občanům
Opatření obecné povahy
Schválené rozpočtové opatření č.4/2020
Účetní výkazy k 31.8.2020
Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Schválené rozpočtové opatření č.3/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení
Oznámení veřejnou vyhláškou
Účetní výkazy k 30.6.2020
Rozhodnutí - společné povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou
Oznámení - zahájení změny územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Balkova Lhota.
Rozhodnutí - společné povolení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2020
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2019
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami.
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2020.
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení
Veřejná vyhláška
Účetní výkazy k 31.3.2020
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.
Informace k vyhlášení nouzového stavu.
Usnesení vlády České republiky
Rozhodnutí - vrtaná studna v k.ú.Balkova Lhota
Účetní výkazy k 31.1.2020
Nařízení města Tábora č.02/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2020.
Územní rozhodnutí o změně využití území
Oznámení
Nařízení ústního jednání
Rozpočtové opatření č.1/2020
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.7/2019
Návrh rozpočtu obce Balkova Lhota na rok 2020
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy č.1/2015 - udělení vyjímky k lovu bobra evropského
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2019
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí - územní rozhodnutí
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2019
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019
Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.8/2018
Schválený rozpočet roku 2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2018
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota
Oznámení - svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota
Informace - volby do obecního zastupitelstva
Volby do obecního zastupitelstva 2018 - počet členů okrskové volební komise
Informace - volby do obecních zastupitelstev
Informace - volby do obecních zastupitelstev
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Balkova Lhota
Ustavující zápis zastupitelstva obce Balkova Lhota