Úřední deska
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022 - návrh.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.4.2023
Oznámení termínu letního svozu tuhého domovního odpadu.
Veřejná vyhláška
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.3.2023
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 28.2.2023
Zápis č.1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.1.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023.
Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.12.2022
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
Schválený rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
Zápis č.6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Schválené rozpočtové opatření č.8/2022.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.11.2022.
Schválené rozpočtové opatření č.7/2022.
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek.
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2022.
Veřejná vyhláška.Opatření obecné povahy.
Zápis číslo 5/2022 ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Jednací řád zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Schválené rozpočtové opatření č.6/2022.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.9.2022.
Schválené rozpočtové opatření č.5/2022.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.8.2022.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2022.
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2023 - 2025.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.7.2022.
Schválené rozpočtové opatření č.4/2022.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.6.2022.
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2021.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2022.
Účetní výkazy k 31.5.2022.
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2022.
Schválené rozpočtové opatření č.3/2022.
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2021.

Připomínky občanů,lze podat do datové schránky obce Balkova Lhota, e-mail obce Balkova Lhota nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě v Balkově Lhotě.


Účetní výkazy k 31.3.2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Balkova Lhota.
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022.
Účetní výkazy k 28.2.2022.
Vyhodnocení dotazníku k výstavbě vodovodu.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2022.
Účetní výkazy k 31.12.2021
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022.
Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2021.
Schválené rozpočtové opatření č.6/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2021.
Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
Schválené rozpočtové opatření č.5/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2021.
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2021.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č. 2/2021.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota