Úřední deska
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.10.2023.
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.9.2023
Zápis č.3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.8.2023
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.7.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.6.2023
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
Společenství obcí Čertovo břemeno - závěrečný účet za rok 2022
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022.
Zápis č.2/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Balkova Lhota.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.4.2023
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.3.2023
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 28.2.2023
Zápis č.1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.1.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023.
Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.12.2022
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
Schválený rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
Zápis č.6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Schválené rozpočtové opatření č.8/2022.
Schválené rozpočtové opatření č.7/2022.
Veřejná vyhláška.Opatření obecné povahy.
Zápis číslo 5/2022 ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Jednací řád zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2023 - 2025.
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Balkova Lhota.
Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025.
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota