Úřední deska
Daň z nemovitých věcí 2024

V příloze naleznete veřejnou vyhlášku a upozornění k placení daně z nemovitých věcí na rok 2024 prostřednictvím SIPO.


Uzavírka mostu v obci Meziříčí

Z důvodu opravy bude most přes Vlásenický potok v obci Meziříčí od 2.4. do 20.9.2024 zcela uzavřen. Bližší informace naleznete v příloze.


Sběr kovů a použitého kuchyňského oleje

Sběrná hnízda se rozšířila o nádoby na kovy a použitý kuchyňský olej. Bližší informace naleznete v příloze nebo v záložce Obec - Odpadové hospodářství.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Balkova Lhota

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Balkova Lhota na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Balkova Lhota,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Balkova Lhota,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Balkova Lhota,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Balkova Lhota,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 a další účetní výkazy obce Balkova Lhota.


Krajský úřad Jihočeský kraj - veřejná vyhláška
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno 2025-2027

Bližší informace naleznete v příloze.


Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2024

Bližší informace naleznete v příloze.


Společenství obcí Čertovo břemeno - závěrečný účet za rok 2022
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Balkova Lhota.
Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
Veřejná vyhláška.Opatření obecné povahy.
Jednací řád zastupitelstva obce Balkova Lhota.
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2023 - 2025.
Informace k dani z nemovitých věcí