Stručně o obci Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá vesnice ležící asi šest kilometrů severně od Tábora. Žije v ní 149 obyvatel.

Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však je až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz. 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota.

Dominantou obce byla tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka“. Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář Jan Bervida (1698–1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.

Novinky z úřední desky

1-5 | 6-10 | 11-14 |
Pošta Dražice

V příloze naleznete bližší informace k provozování pošty v Dražicích od pondělí 4. března 2024.


Aktuality

Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.1.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 31.1.2024.
více
Informování občanů o odpadovém hospodářství 2023
více
Pošta Dražice
V příloze naleznete bližší informace k provozování pošty v Dražicích od pondělí 4. března 2024.
více
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (Návrh)
více
Krajský úřad Jihočeský kraj - veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Tříděný odpad
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.12.2023
více