Stručně o obci Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá vesnice ležící asi šest kilometrů severně od Tábora. Žije v ní 149 obyvatel.

Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však je až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz. 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota.

Dominantou obce byla tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka“. Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář Jan Bervida (1698–1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.

Novinky z úřední desky

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-23 |
Vyrozumění členů OVK

o termínu školení. Jejich účast je povinná. Bližší informace naleznete v příloze.


Aktuality

Volby do Evropského parlamentu
V příloze naleznete Oznámení o době a místě konání voleb v obci.
více
Vyrozumění členů OVK
o termínu školení. Jejich účast je povinná. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Návrh závěrečného účtu Balkova Lhota 2023
Bližší informace naleznete v přílohách.
více
Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Balkova Lhota - náves ve dnech 24. - 26.5.2024. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.4.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 30.4.2024.
více
VV - Daň z nemovitých věcí 2024
V přílohách naleznete informace k placení daně z nemovitých věcí za rok 2024.
více
Oznámení termínů letního svozu
Od 29.4.2024 bude svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu - čtvrtky lichý týden. Poslední zimní svoz bude 25.4.2024, první letní 9.5.2024.
více
Volby do Evropského parlamentu - informace pro voliče
který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. do 7.6.2024.
více