Stručně o obci Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá vesnice ležící asi šest kilometrů severně od Tábora. Žije v ní 149 obyvatel.

Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však je až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz. 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota.

Dominantou obce byla tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka“. Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář Jan Bervida (1698–1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.

Novinky z úřední desky

1-5 | 6-10 | 11-14 |
Uzavírka mostu v obci Meziříčí

Z důvodu opravy bude most přes Vlásenický potok v obci Meziříčí od 2.4. do 20.9.2024 zcela uzavřen. Bližší informace naleznete v příloze.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Balkova Lhota

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Balkova Lhota na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce. - § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Balkova Lhota, - § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Balkova Lhota, - § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Balkova Lhota, - § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Balkova Lhota, a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 a další účetní výkazy obce Balkova Lhota.


Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
v pátek 26.7.2024 od 9:00 do 12:00 - část obce Černý Les od trafostanice směr Tábor, Balkova Lhota parc.č. 281/3, č.ev. 348, čp. 12 a 41.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.6.2024
V příloze naleznete výkazy k čerpání rozpočtu a hospodaření obce k 30.06.2024
více
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace.
více
Výluky ČD
V červenci 2024 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Milevsko s omezením provozu.
více
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
více
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2023.
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
V příloze naleznete rozpočtové opatření schválené starostou 11.5.2024.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.5.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 31.5.2024.
více