Stručně o obci Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá vesnice ležící asi šest kilometrů severně od Tábora. Žije v ní 149 obyvatel.

Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však je až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz. 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota.

Dominantou obce byla tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka“. Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář Jan Bervida (1698–1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.

Aktuality

Daň z nemovitých věcí 2024
V příloze naleznete veřejnou vyhlášku a upozornění k placení daně z nemovitých věcí na rok 2024 prostřednictvím SIPO.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.03.2024
V příloze naleznete výkazy k čerpání rozpočtu a hospodaření obce k 31.03.2024.
více
Uzavírka mostu v obci Meziříčí
Z důvodu opravy bude most přes Vlásenický potok v obci Meziříčí od 2.4. do 20.9.2024 zcela uzavřen. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Sběr kovů a použitého kuchyňského oleje
Sběrná hnízda se rozšířila o nádoby na kovy a použitý kuchyňský olej. Bližší informace naleznete v příloze nebo v záložce Obec - Odpadové hospodářství.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 29.02.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 29.2.2024.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.1.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 31.1.2024.
více
Informování občanů o odpadovém hospodářství 2023
více
Krajský úřad Jihočeský kraj - veřejná vyhláška
více