Zápis č.3/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.8.2023
více
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.7.2023
více
Opatření obecné povahy č.1/2023
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.6.2023
více
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
více
Společenství obcí Čertovo břemeno - závěrečný účet za rok 2022
více
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022.
více
Zápis č.2/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Balkova Lhota.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.4.2023
více
Veřejná vyhláška
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.3.2023
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 28.2.2023
více
Zápis č.1/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.1.2023
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci.
více
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023.
více
Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.12.2022
více
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
více
Schválený rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
více
Schválené rozpočtové opatření č.8/2022.
více
Zápis č.6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.11.2022.
více
Schválené rozpočtové opatření č.7/2022.
více
Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek.
více
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou.
více
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2022.
více
Veřejná vyhláška.Opatření obecné povahy.
více
Zápis číslo 5/2022 ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Jednací řád zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Schválené rozpočtové opatření č.6/2022.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.9.2022.
více
Schválené rozpočtové opatření č.5/2022.
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.8.2022.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2022.
více
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.
více
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2023 - 2025.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.7.2022.
více
Schválené rozpočtové opatření č.4/2022.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.6.2022.
více
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2021.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2022.
více
Účetní výkazy k 31.5.2022.
více
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2022.
více
Schválené rozpočtové opatření č.3/2022.
více
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2021.
Připomínky občanů,lze podat do datové schránky obce Balkova Lhota, e-mail obce Balkova Lhota nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě v Balkově Lhotě.
více
Účetní výkazy k 31.3.2022
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Balkova Lhota.
více
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022.
více
Účetní výkazy k 28.2.2022.
více
Vyhodnocení dotazníku k výstavbě vodovodu.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2022.
více
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
více
Účetní výkazy k 31.12.2021
více
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022.
více
Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2021.
více
Schválené rozpočtové opatření č.6/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2021.
více
Schválené rozpočtové opatření č.5/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2021.
více
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2021.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č. 2/2021.
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce Balkova Lhota.


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2021.
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025.
více