Úřední deska

Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Balkova Lhota

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Balkova Lhota na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Balkova Lhota,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Balkova Lhota,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Balkova Lhota,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Balkova Lhota,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 a další účetní výkazy obce Balkova Lhota.

Na níže uvedených odkazech naleznete: