Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby konaných ve dnech 23. a 24.září 2022.
více
Schválené rozpočtové opatření č.4/2022.
více
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. žáří 2022.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2022.
více
Účetní výkazy k 31.5.2022.
více
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2022.
více
Schválené rozpočtové opatření č.3/2022.
více
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23.9 a 24.9.2022.
více
Informace k volbám do senátu parlamentu České republiky v roce 2022.
více
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2021.
Připomínky občanů,lze podat do datové schránky obce Balkova Lhota, e-mail obce Balkova Lhota nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě v Balkově Lhotě.
více
Účetní výkazy k 31.3.2022
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Balkova Lhota.
více
Schválené rozpočtové opatření č.2/2022.
více
Účetní výkazy k 28.2.2022.
více
Informace pro veřejnost.
více
Vyhodnocení dotazníku k výstavbě vodovodu.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2022.
více
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
více
Účetní výkazy k 31.12.2021
více
Schválené rozpočtové opatření č.1/2022.
více
Schválený rozpočet roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
více
Opatření obecné povahy. Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2021.
více
Krajský úřad jihočeského kraje - rozhodnutí.
více
Finanční úřad - oznámení
více
Schválené rozpočtové opatření č.6/2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2021.
více
Odstranění a ořez dřevin.
více
Oznámení o možnosti seznámit se se spisem.
více
Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok.
více
Návrh opatření obecné povahy.Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhkáškou.
více
Schválené rozpočtové opatření č.5/2021
více
Účetní výkazy.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2021.
více
Schválené rozpočtové opatření č.4/2021.
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Schválené rozpočtové opatření č.3/2021.
více
Účetní výkazy k 30.6.2021
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2021.
více
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2020.
více
Rozhodnutí. Společné povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č. 2/2021.
více
Návrh - opatření obecné povahy.
více
Záměr pronájmu.
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce Balkova Lhota.


Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh závěrečného účtu za rok 2020.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2021.
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025.
více
Střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota.
více