Daň z nemovitých věcí 2024
V příloze naleznete veřejnou vyhlášku a upozornění k placení daně z nemovitých věcí na rok 2024 prostřednictvím SIPO.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.03.2024
V příloze naleznete výkazy k čerpání rozpočtu a hospodaření obce k 31.03.2024.
více
Uzavírka mostu v obci Meziříčí
Z důvodu opravy bude most přes Vlásenický potok v obci Meziříčí od 2.4. do 20.9.2024 zcela uzavřen. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Sběr kovů a použitého kuchyňského oleje
Sběrná hnízda se rozšířila o nádoby na kovy a použitý kuchyňský olej. Bližší informace naleznete v příloze nebo v záložce Obec - Odpadové hospodářství.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 29.02.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 29.2.2024.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.1.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 31.1.2024.
více
Informování občanů o odpadovém hospodářství 2023
více
Krajský úřad Jihočeský kraj - veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Tříděný odpad
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.12.2023
více
Informování občanů o odpadovém hospodářství 2022
více
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2024-2027
více
Schválený rozpočet obce Balkova Lhota na 2024
více
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2024
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno 2025-2027
Bližší informace naleznete v příloze.
více
Schválené rozpočtové opatření č.2/2023
více
Společenství obcí Čertovo břemeno - závěrečný účet za rok 2022
více
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2022.
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Balkova Lhota.
více
Rozhodnutí - uzavření veřejnoprávní smlouvy.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.12.2022
více
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok.
více
Veřejná vyhláška.Opatření obecné povahy.
více
Jednací řád zastupitelstva obce Balkova Lhota.
více
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2023 - 2025.
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce Balkova Lhota.


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Balkova Lhota 2022 - 2025.
více