Stručně o obci Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá vesnice ležící asi šest kilometrů severně od Tábora. Žije v ní 149 obyvatel.

Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však je až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz. 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota.

Dominantou obce byla tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka“. Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář Jan Bervida (1698–1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.

Novinky z úřední desky

1-5 | 6-10 | 11-13 |
Uzavírka mostu v obci Meziříčí

Z důvodu opravy bude most přes Vlásenický potok v obci Meziříčí od 2.4. do 20.9.2024 zcela uzavřen. Bližší informace naleznete v příloze.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Balkova Lhota

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Balkova Lhota na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce. - § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Balkova Lhota, - § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Balkova Lhota, - § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Balkova Lhota, - § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Balkova Lhota, a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 a další účetní výkazy obce Balkova Lhota.


Aktuality

Zápis č. 2/2024 ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota
V příloze naleznete zápis ze zasedání ZO Balkova Lhota dne 12.06.2024.
více
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2023.
více
Volby do Evropského parlamentu
Výsledek hlasování ve volebním okrsku Balkova Lhota.
více
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
V příloze naleznete rozpočtové opatření schválené starostou 11.5.2024.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.5.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 31.5.2024.
více
Návrh závěrečného účtu 2023
DSO Společenství obcí Čertovo břemeno. Bližší informace naleznete v příloze.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 30.4.2024
V příloze naleznete výkaz o čerpání rozpočtu k 30.4.2024.
více
Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.03.2024
V příloze naleznete výkazy k čerpání rozpočtu a hospodaření obce k 31.03.2024.
více