Stručně o obci Balkova Lhota

Balkova Lhota je malá vesnice ležící asi šest kilometrů severně od Tábora. Žije v ní 149 obyvatel.

Vesnice vznikla patrně již ve 14. století pod jménem Včelákova Lhota. První písemná zmínka však je až z roku 1523. Obec patřila rodu Kršňáků z Božetína a ze Lhoty, který si v okolí postavil tvrz. 1587 se stala majetkem města Tábor. Na začátku 17. století byla prodána rodu Balků, podle nichž se vesnice dnes jmenuje, avšak ještě v 18. století bývala uváděna i jako Včelákova Lhota.

Dominantou obce byla tvrz, vesničany spíše nazývána „tvrzka“. Malá tvrz byla chráněna dvěma nápustnými rybníky. Jedním na straně západní a druhým na straně severní, kde byl vykopán hluboký příkop. Jednalo se o jednopatrovou budovu, dole sklenutou s dřevěným svrškem. V roce 1731 se na tvrzi usadil balkovský rychtář Jan Bervida (1698–1767), po svatbě se svojí druhou ženou Johannou (patrně rozenou Balkovou). Bervida nechal příkop zavézt zeminou a rybník na severní straně zrušil.

Aktuality

Účetní výkazy obce Balkova Lhota k 31.8.2022.
více
Oznámení - zahájení územního řízení a řízení o změně stavby před jejím dokončením a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2022.
více
Informace pro veřejnost - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.
více
Volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022.Oznámení o době a místě konaní voleb v obci.
více
Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24.září 2022 a v případě II.kola 30. září a 1. října 2022.Oznámení o době a místě konání voleb v obci.
více
Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy.
více
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2023 - 2025.
více